Xe ben Chenglong 17.5 tấn 4 chân LZ3313PEF nguyên đai nguyên kiện

Xe ben Chenglong 17.5 tấn 4 chân LZ3313PEF nguyên đai nguyên kiện

Xe ben Chenglong 17.5 tấn 4 chân LZ3313PEF nguyên đai nguyên kiện