Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375Hp – L375 nguyên đai nguyên kiện

Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375Hp - L375 nguyên đai nguyên kiện

Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375Hp – L375 nguyên đai nguyên kiện