Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G nguyên đai nguyên kiện

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G nguyên đai nguyên kiện

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G nguyên đai nguyên kiện