Xe tải Jac 1T25 thùng mui bạt – HFC1025K nguyên đai nguyên kiện

Xe tải Jac 1T25 thùng mui bạt - HFC1025K nguyên đai nguyên kiện

Xe tải Jac 1T25 thùng mui bạt – HFC1025K nguyên đai nguyên kiện